Пеко - бренд за сите генерации слика
[?]

Пеко - бренд за сите генерации

Прегледи:
767
Опис за страната:
Друштвото ПЕКО ДОО Скопје кое е дел од групацијата ПЕКО, на македонскиот пазар опстојува од 1992 год. и за целиот тој период покажува позитивни финансиски резултати. На основа на официјалните податоци од државните институции, ПЕКО ДОО Скојпе од 1998 па се до 2007 год. се наоѓаше меѓу 200-те најуспешни компании во Македонија, која во вкупниот приход на ниво на гранка учествува со 15%.
Линк: http://www.peko.com.mk
Објавена на: 15 February 2017
Категории: Бизнис